رئیس گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

ناهیده ثامری

مدرک تحصیلی:

لیسانس علوم اقتصادی - اقتصاد بازرگانی

 شماره تماس:

01135303534