رئیس گروه بودجه و اعتبارات

سیده نصیبه هاشمی

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی

 شماره تماس:

01135303533