ردیف

نام

نام خانوادگی

پست سازمانی

شماره تماس

1

غلامعلی

قنبرپور

مدیر

35303530- 011

2

ناصر

فلاحتی

معاون

35303531- 011

3

شیرین

صابری کهن

رییس گروه آمار و اطلاعات

35303535- 011

4

سیده نصیبه

هاشمی

رییس گروه بودجه و اعتبارات

35303533- 011

5

ناهید

ثامری

رئیس گروه تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

35303534- 011