معاون برنامه، بودجه و تحول اداری و بهره وری

ناصر فلاحتی

مدرک تحصیلی:

فوق لیسانس مدیریت دولتی

 شماره تماس:

01135303531

 سوابق اجرایی:

- مدیر امور عمومی دانشکده الهیات و معارف اسلامی

- مدیر امور اجتماعی دانشگاه

- رییس اداره رفاه کارکنان

- رییس گروه تشکیلات، آموزش و بهره وری