آمار اعضای غیرهیات علمی دانشگاه

به تفکیک نوع استخدام و میزان تحصیلات

تاریخ بروز رسانی: 97/06/20

نوع استخدام

زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

دکتری

جمع کل

عضو رسمی

6

11

5

38

80

8

148

عضو پیمانی

 

2

3

17

24

 

46

عضو قراردادی

34

42

35

106

74

1

292

طرح نیروی انسانی

1

         

1

مامور 1 1

جمع کل

41

55

43

162

178

9

488