آرشیو آموزشارسال گواهی به کارتابل کارکنان
ارسال گواهی به کارتابل کارکنان
ارسال گواهی به کارتابل کارکنان
 ١٠:٥٦ - 1400/10/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
فایل تدریس دکتر عابسی
دانلود فایل دوره آموزشي مديريت پسماند
دوره آموزشي مديريت پسماند. آذر1400
 ٠٨:٥٢ - 1400/09/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
توجه : تغییر آدرس ورود به محیط برگزاری آبان ماه
تغییر آدرس ورود به محیط برگزاری آبان ماه
همکاران گرامی لطفا دقت داشته باشید آدرس ورود به محیط برگزاری آبان ماه تغییر پیدا کرد.
 ٠٩:١٨ - 1400/08/08 - نظرات : ٠متن کامل >>
دوره آموزش توجیهی( بدو خدمت) اعضای محترم غیر هیأت علمی
برگزاری دوره ی آموزشی ویژه ی اعضای غیرهیات علمی
برگزاری دوره ی آموزشی ویژه ی اعضای غیرهیات علمی
 ٠٩:١٤ - 1400/07/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری دوره های آموزشی عمومی آبان ماه
برگزاری دوره های آموزشی عمومی اعضای محترم غیر هیات علمی
برگزاری دوره های آموزشی عمومی اعضای محترم غیر هیات علمی
 ٠٩:١٣ - 1400/07/11 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>